Oplevelsesøkonomi

koncert2Fremtidens velfærd kan kun fastholdes og udvikles gennem vækstskabelse. Derfor er der i vækstpolitikken også enighed om en ny retning for vækstskabelse i Odense. En retning, der hylder modet til at tænke store drømme og udfordre traditionel kommunal tænkning.

For at sikre, at de oplevelses- og eventbaserede aktiviteter, der er fokus på, skaber mest mulig effekt på de overordnede strategiske mål, er det nødvendigt at differentiere på både indhold, størrelse og form.

Partnerskabstanken, som er en hjørnesten i realiseringen af vækstpolitikkens strategiske intention og hele det grundlag, Odense&Co hviler på, er således også et centralt opdrag i eventstrategien. Partnerskaberne skal være tværgående og give grobund for vidensdeling, dialogskabelse og tætte samarbejder med både eksisterende eventmiljøer, erhvervsliv og institutioner. Alle indtager hver deres nøgleposition, og samarbejdet er en afgørende forudsætning for succesfuld udvikling og tiltrækning af events, der gør, at borgerne er stolte af at bo i Odense.

Odense skal være kendt som en dynamisk og attraktiv by, der tiltrækker og udvikler nationale og internationale sports-, kultur- og vidensevents, fordi det fastholder og tiltrækker virksomheder, studerende og arbejdskraft.

Overordnet set skal strategien sikre, at Odense bliver rustet til at agere proaktivt i forhold til at tiltrække og udvikle flere og større events. Det skal primært ske ved at styrke eventmiljøet i hele byen gennem udvikling, vidensdeling, dialog og samarbejde.

Mere specifikt er det visionen, at strategien skal medvirke til at øge den nationale og internationale kendskabsgrad til Odense. Visionen skal på sigt medføre et attraktivt miljø at bo, arbejde og have virksomhed i. Ligesom markante events skal være med til at forbedre Odenses generelle image og øge borgerens stolthed over byen.

Odense har allerede en lang række betydningsfulde aktiviteter på eventområdet som eksempelvis TINDERBOX, SPIS! og KARRUSEL, der har haft mange deltagere, og fået meget positiv omtale. Der skal fortsat støttes op om, dyrkes og videreudvikles på events således, at det fulde potentiale opnås. Der skal tilføjes nye fyrtårne og markante events, som gør Odenses eventindsats komplet og skaber en national og international opmærksomhed på Odense.