Open Data Arrangement

Odense Kommune inviterer til Open Data arrangement, hvor du kan høre om, hvilke data kommunen ligger inde med, samt få inspiration til, hvordan offentlige data kan skabe værdi for din virksomhed.

Kan Open Data skabe vækst i din forretning?

Du vil på dagen få et indblik i, hvordan man kan udvikle sin forretning på forskellig vis med open data, og helt konkret hvordan et par lokale virksomheder har skabt værdi i deres forretning med open data. Derudover vil du kunne høre om, hvilke typer data, Odense Kommune råder over og komme i 1:1 dialog med dataejerne indenfor forskellige områder, som fx:

• Trafik

• Beskæftigelse

• Sundhed og ældre

• Kort-data

• Klima og energi

Tilmeld dig arrangementet her

Sidste tilmeldingsfrist er d.13.maj

Foreløbigt program:

Kl. 13.00 – 13.15 Velkomst ved Rådmand Jane Jegind

Kl. 13.15 – 13.55 Åbne Data – fra Fascination til Grundstof, Ved: Simon Bentholm, Adfærdsdesign og Partner i /KL.7, forfatter til bogen “Data – Virksomhedens nye Grundstof”

Kl. 13.55 – 14.15 CykelScore – fra projekt til data og forretning v/ Christian Meisner Kofoed, Direktør Kofoed & Co

Kl. 14.15 – 14.30 Netværkspause

Kl. 14.30 – 15.00 Præsentation og overordnet oversigt over Odense Kommunes data v/ Eva Maria Knudsen, Specialkonsulent, Odense Kommune

Kl. 15.00 – 16.00 Data Café – besøg fagspecialister inden for hvert dataområde og få 1:1 sparring omkring potentialerne for brug af data i din virksomhed

Dato: 19. maj kl. 13.00-16.00

Sted: Odense Rådhus. Festsalen

Pris: Arrangementet er gratis at deltage i, tilmelding er dog nødvendig af hensyn til plads og forplejning

Odense kommune arbejder aktivt med at udstille data, der kan skabe værdi ved at blive brugt! Se mere her: http://odenseplatform.dk/

Odense kommune arbejder aktivt med at udstille data, der kan skabe værdi ved at blive brugt! Se mere her: http://odenseplatform.dk/

smartcity-lille-format2