Om Odense&Co

Med en investering på 100 mill. kr. årligt frem til 2020 bliver vækstpartnerskabet Odense&Co den største erhvervsmæssige satsning i byens historie. Odense&Co er et triple helix samarbejde mellem Odense Kommune, aktører fra det private erhvervsliv samt rektorer fra offentlige uddannelsesinstitutioner.

Det forpligtende partnerskab

Vi kalder det for byens vækstpartnerskab, fordi vi ved, at vi sammen kan løfte mere end hver for sig. Med en fælles indsats kan vi give virksomheder i Odense den kvalificerede arbejdskraft, de søger og har behov for. Og i et partnerskab kan vi sammen finde vejen til at skabe jobs til de ledige og de mange unge studerende, der er i fare for at stå uden for arbejdsmarkedet efter endt uddannelse.

Strategisk partnerskab

Samarbejdet i partnerskabsmodellen bygger på, at vi udpeger et mindre slagkraftigt og kontinuerligt strategisk partnerskab, der bistår med sparring, vejledning og anbefaling til den politiske ledelse i anvendelse af de kommunale vækstmidler.

Følg os! -vi har en mission…. Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!

Odense er i gang med en spændende udvikling fra gammel industriby til ny industriby.

En udvikling, der startede for ca. 25 år siden på skuldrene af Lindøværftet og bl.a. førte til dannelsen af Mærsk McKinney-Møller Instituttet, som i dag er landets førende institut inden for robotteknologi. Robotindustrien er den moderne form for industri, og Odenses DNA som industriby bliver med robotfokuseringen bevaret, videreført og udviklet.

Vi har en vision om at gøre Odense til Europas hovedstad for startup og udvikling af robotteknologi. Det kan Odense blive ved at styrke og udbygge de stærke positioner, byen har inden for industrielle (især kollaborative) robotter, droner og sundheds-/velfærdsteknologi. Styrken ligger især i de tre klynger; Odense Robotics, UAS Denmark og Odense Health, hvor der inden for en radius af ca. 20 km er mere end 85 virksomheder og en række forsknings- og uddannelsesenheder, som bruger hinanden i et reelt klyngesamarbejde.

Medlemmer af partnerskabet: 

 Anker Boye, borgmester (Borgmesterforvaltningen)

 • Susanne Crawley Larsen, rådmand (Børn- og Ungeforvaltningen)
 • Steen Møller, rådmand (Social- og Arbejdsmarkedforvaltningen)
 • Brian Skov Nielsen, rådmand (Ældre- og Handicapforvaltningen)
 • Jane Jegind, rådmand (By- og Kulturforvaltningen)
 • Stefan Birkebjerg Andersen, Stadsdirektør, Odense Kommune)
 • Niels Thorborg, Dir. 3C Groups A/S
 • Peter Revsbech, Ordbogen.com
 • Anna Aagaard, Fingerspitz
 • Poul Strandmark, Formand DI Fyn
 • Dan Johansen, Formand Dansk Byggeri, Fyn
 • Finn Buus Nielsen, Formand Fynsk Erhverv
 • Helle Nielsen, Formand LO Fyn
 • Henrik Øregaard Dam, Rektor, Syddansk Universitet