Viden og netværk i verdensklasse

Odense&Co er sat i verden for at skabe vækst med udgangspunkt i Odense.
Vores fokus er nye og innovative tanker og koncepter. Vi tør tænke anderledes, og vi kan gennem vores partnerskaber skabe værdi for alle involverede. På erhvervssiden har vi særligt fokus på banebrydende teknologier inden for robotteknologi, droner, IT og velfærdsteknologi.

ARRANGEMENTER

Thinkers50 – European Business Forum – Odense Denmark, Sep. 25-26 2019

NYHEDER

Thinkers50 – European Business Forum – Odense Denmark, Sep. 25-26 2019

Fra stor dansk by til dansk storby

Over de kommende år investeres der mere end 34 mia. kroner i strategisk byudvikling, og kranerne tårner al­lerede over byen fra nord til syd.

Et partnerskab i verdensklasse

Med en investering på 100 mill. kr. årligt frem til 2020 bliver vækstpartnerskabet Odense&Co den største erhvervsmæssige satsning i byens historie.

Odense&Co. er et triple helix samarbejde mellem Odense Kommune, aktører fra det private erhvervsliv samt rektorer fra offentlige uddannelsesinstitutioner.

Odense – et vækstcentrum i Danmark:

Der investeres massivt i Odense i disse år. Nyt supersygehus, udvidet universitet, letbane, musik og teaterhuset ODEON er blot nogle af de investeringer, der bliver foretaget.

Erhvervslivet oplever en hidtil uset opblomstring fra traditionel industri til robot teknologi og IT baserede produkter.

Kontakt Invest in Odense, hvis din virksomheder også skal være en del af væksteventyret.